Nhập mã chứng khoán
02/09/2014

Danh sách nhóm ngành

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%

Click vào tên nhóm ngành để liệt kê chi tiết từng mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành. Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
STT Nhóm ngành EPS PE ROA ROE Giá TB Giá SS P/B Beta Tổng KL NN SởHữu Vốn TT (tỷ)
1 Tài chính và bảo hiểm 789 41.4 2.4% 10.8% 11.1 11.5 70% 1.1 15,570,818,564 3,268,523,774
(21%)
275,880
2 Công nghệ - Truyền thông 1,430 14.5 5.2% 8.5% 6.2 13.3 59% 0.5 288,652,850 27,540,833
(10%)
2,585
3 Vận tải và kho bãi 2,296 12.8 6.0% 8.9% 14.5 17.7 58% 0.6 629,599,109 101,215,338
(16%)
13,218
4 Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) 1,793 95.8 3.1% 2.2% 11.1 17.0 66% 0.5 937,826,895 242,046,672
(26%)
27,861
5 Sản xuất 1,700 27.0 4.2% 12.1% 14.2 16.9 77% 0.7 5,219,397,460 853,366,955
(16%)
170,665
6 Xây dựng và bất động sản 980 27.1 -0.1% 4.1% 9.7 14.3 57% 0.9 3,978,313,717 710,220,026
(18%)
59,626
7 Tiện ích cộng đồng 2,515 12.8 9.7% 15.2% 24.9 15.7 98% 0.6 2,919,236,854 210,729,157
(7%)
251,887
8 Khai khoáng 1,641 40.0 3.0% 6.1% 16.3 14.5 107% 1.0 1,195,134,700 276,659,973
(23%)
59,202
9 Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp 5,002 7.5 11% 14.9% 29.4 32.7 115% 0.5 212,986,413 40,921,621
(19%)
7,076
10 Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật 899 12.0 3.7% 7.3% 10.1 11.8 59% 0.5 37,499,560 8,415,749
(22%)
511
11 Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải 1,646 16.6 2.5% 5.3% 16.0 18.1 68% 0.1 54,417,000 18,476,590
(34%)
1,744
12 Giáo dục và đào tạo 6 533.3 -3% -3% 3.1 8.8 19% 1.5 8,500,000 301,551
(4%)
27
13 Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 7,594 7.9 39% 43% 60 18.7 236% 0.5 8,450,000 1,608,690
(19%)
507
14 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 834 2,257.1 4.8% 6% 1.0 11.6 147% 0.5 39,532,537 1,620,700
(4%)
627
15 Dịch vụ khác 1,531 7.1 1% 13% 10.5 12.8 67% 1.0 15,000,000 3,997,610
(27%)
162
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM (PNS)
Địa chỉ:28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa,P Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:(84-8)6.2556518 - (84-8)6.2556519 - Email:info@chungkhoanphuongnam.com.vn
Mạng lưới chi nhánh
Copyright © 2008 - 2011 by PNS. All rights reserved.
Đặt lệnh trực tiếp:
(84-8):6.255.6505  |  (84-8):6.255.6506
(84-8):6.255.6507  |  (84-8):6.255.6508
(84-8):6.255.6509
Hỗ trợ khách hàng:
(84-8) 6.2556518 - Ext: 100
Hỗ trợ:
Skype: Chat with me