Nhập mã chứng khoán
23/08/2014

Danh sách nhóm ngành

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%

Click vào tên nhóm ngành để liệt kê chi tiết từng mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành. Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
STT Nhóm ngành EPS PE ROA ROE Giá TB Giá SS P/B Beta Tổng KL NN SởHữu Vốn TT (tỷ)
1 Tài chính và bảo hiểm 789 40.7 2.4% 10.8% 11.4 11.5 70% 1.1 15,570,818,564 3,266,451,320
(21%)
157,548
2 Công nghệ - Truyền thông 1,430 14.3 5.2% 8.5% 10.6 13.3 59% 0.5 288,652,850 27,496,683
(10%)
2,940
3 Vận tải và kho bãi 2,302 12.5 6.0% 8.9% 19.5 17.7 58% 0.6 629,599,109 100,560,746
(16%)
6,302
4 Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) 1,794 96.4 3.1% 2.2% 16.0 17.0 66% 0.5 937,826,895 241,858,280
(26%)
9,421
5 Sản xuất 1,702 27.5 4.2% 12.1% 19.1 16.9 77% 0.7 5,219,397,460 851,873,457
(16%)
58,266
6 Xây dựng và bất động sản 981 26.7 -0.1% 4.1% 11.5 14.3 57% 0.9 3,978,313,717 707,292,997
(18%)
39,912
7 Tiện ích cộng đồng 2,516 13.0 9.7% 15.2% 26.1 15.7 98% 0.6 2,919,236,854 210,722,077
(7%)
29,288
8 Khai khoáng 1,644 39.8 3.0% 6.1% 20.5 14.5 107% 1.0 1,195,134,700 275,658,416
(23%)
11,982
9 Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp 5,008 7.6 11% 14.9% 35.2 32.7 115% 0.5 212,986,413 40,832,451
(19%)
2,176
10 Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật 899 11.9 3.7% 7.3% 11.0 11.8 59% 0.5 37,499,560 8,521,949
(23%)
375
11 Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải 1,653 18.4 2.5% 5.3% 26.8 18.1 68% 0.1 54,417,000 18,465,170
(34%)
544
12 Giáo dục và đào tạo 6 516.7 -3% -3% 3.2 8.8 19% 1.5 8,500,000 301,551
(4%)
85
13 Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 7,594 8.0 39% 43% 60 18.7 236% 0.5 8,450,000 1,606,060
(19%)
85
14 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 836 2,259.3 4.8% 6% 28.1 11.6 147% 0.5 39,532,537 1,620,700
(4%)
395
15 Dịch vụ khác 1,531 6.9 1% 13% 10.5 12.8 67% 1.0 15,000,000 3,984,610
(27%)
150
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM (PNS)
Địa chỉ:28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa,P Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:(84-8)6.2556518 - (84-8)6.2556519 - Email:info@chungkhoanphuongnam.com.vn
Mạng lưới chi nhánh
Copyright © 2008 - 2011 by PNS. All rights reserved.
Đặt lệnh trực tiếp:
(84-8):6.255.6505  |  (84-8):6.255.6506
(84-8):6.255.6507  |  (84-8):6.255.6508
(84-8):6.255.6509
Hỗ trợ khách hàng:
(84-8) 6.2556518 - Ext: 100
Hỗ trợ:
Skype: Chat with me