Nhập mã chứng khoán
30/07/2014

Danh sách nhóm ngành

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%

Click vào tên nhóm ngành để liệt kê chi tiết từng mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành. Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
STT Nhóm ngành EPS PE ROA ROE Giá TB Giá SS P/B Beta Tổng KL NN SởHữu Vốn TT (tỷ)
1 Tài chính và bảo hiểm 796 43.2 2.5% 10.9% 9.9 11.7 70% 1.1 15,533,896,303 3,255,495,732
(21%)
267,053
2 Công nghệ - Truyền thông 1,424 13.4 5.5% 8.8% 5.1 13.5 59% 0.5 288,652,835 27,245,593
(9%)
2,554
3 Vận tải và kho bãi 2,153 16.1 6.1% 9.0% 14.9 17.5 58% 0.6 628,441,773 100,808,497
(16%)
12,041
4 Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) 1,755 184.4 3.0% 1.7% 9.1 17.0 66% 0.5 933,020,054 240,037,013
(26%)
25,866
5 Sản xuất 1,685 23.2 4.2% 12.1% 13.0 17.0 77% 0.7 5,209,538,359 855,194,376
(16%)
167,918
6 Xây dựng và bất động sản 896 26.7 -0.3% 3.5% 8.1 14.4 57% 0.9 3,976,686,207 710,006,613
(18%)
57,585
7 Tiện ích cộng đồng 2,544 13.2 9.8% 15.4% 22.7 16.0 98% 0.6 2,919,236,854 213,577,137
(7%)
230,564
8 Khai khoáng 1,555 39.3 3.0% 5.7% 13.7 14.2 107% 1.0 1,196,622,150 274,443,441
(23%)
53,284
9 Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp 5,206 7.4 11.4% 15.1% 28.8 33.1 115% 0.5 212,986,413 40,104,251
(19%)
7,066
10 Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật 933 9.2 4.3% 7.7% 7.7 11.6 59% 0.5 37,499,560 8,814,082
(24%)
370
11 Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải 1,508 18.0 2.3% 4.8% 21.3 17.9 68% 0.1 54,417,000 18,436,150
(34%)
2,136
12 Giáo dục và đào tạo 6 500 -3% -3% 3 8.8 19% 1.5 8,500,000 301,551
(4%)
25
13 Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 7,594 7.8 39% 43% 59.5 18.7 236% 0.5 8,450,000 1,575,970
(19%)
498
14 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 854 87.2 4.8% 6% 17.9 11.5 147% 0.5 39,532,537 1,620,740
(4%)
580
15 Dịch vụ khác 1,531 6.8 1% 13% 10.4 12.8 67% 1.0 15,000,000 3,892,810
(26%)
156
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM (PNS)
Địa chỉ:28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa,P Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:(84-8)6.2556518 - (84-8)6.2556519 - Email:info@chungkhoanphuongnam.com.vn
Mạng lưới chi nhánh
Copyright © 2008 - 2011 by PNS. All rights reserved.
Đặt lệnh trực tiếp:
(84-8):6.255.6505  |  (84-8):6.255.6506
(84-8):6.255.6507  |  (84-8):6.255.6508
(84-8):6.255.6509
Hỗ trợ khách hàng:
(84-8) 6.2556518 - Ext: 100
Hỗ trợ:
Skype: Chat with me