Nhập mã chứng khoán
25/04/2014

Danh sách nhóm ngành

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%

Click vào tên nhóm ngành để liệt kê chi tiết từng mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành. Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
STT Nhóm ngành EPS PE ROA ROE Giá TB Giá SS P/B Beta Tổng KL NN SởHữu Vốn TT (tỷ)
1 Tài chính và bảo hiểm 656 62.4 0.5% 0.3% 11.3 11.7 70% 1.1 15,207,837,856 3,170,615,650
(21%)
154,955
2 Công nghệ - Truyền thông 1,454 73.1 5.8% 9.6% 10.9 13.6 59% 0.5 289,506,635 26,618,902
(9%)
2,932
3 Vận tải và kho bãi 2,307 14.3 5.1% 7.5% 18.8 17.4 58% 0.6 602,634,594 79,351,345
(13%)
6,034
4 Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) 1,675 120.5 2.9% 1.8% 16.6 17.1 66% 0.5 862,944,847 203,805,610
(24%)
8,658
5 Sản xuất 1,684 25.7 4.7% 14.7% 19.3 17.2 77% 0.7 5,064,672,781 802,119,590
(16%)
57,112
6 Xây dựng và bất động sản 811 36.0 -0.2% 3.9% 12.4 14.7 57% 0.9 3,823,676,962 655,584,864
(17%)
38,533
7 Tiện ích cộng đồng 2,781 18.0 10.4% 17.4% 24.7 16.4 98% 0.6 2,919,236,854 201,845,538
(7%)
29,283
8 Khai khoáng 1,637 38.2 3.4% 6.2% 19.7 14.4 107% 1.0 1,193,239,635 252,351,152
(21%)
11,927
9 Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp 5,464 7.7 12.4% 16.6% 36.2 32.2 115% 0.5 207,711,024 36,327,568
(17%)
2,121
10 Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật 949 9.2 4.3% 7% 8.7 11.7 59% 0.5 37,499,560 8,955,387
(24%)
375
11 Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải 1,617 20.3 3.8% 10.3% 23.5 15.3 68% 0.1 31,104,500 16,776,050
(54%)
543
12 Giáo dục và đào tạo 6 583.3 -3% -3% 3.3 8.8 19% 1.5 8,500,000 328,667
(4%)
85
13 Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 7,721 7.3 41% 45% 56 15.7 236% 0.5 8,450,000 1,519,330
(18%)
84
14 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 865 426.7 6.3% 7.5% 23.0 14.6 147% 0.5 37,766,237 869,160
(2%)
377
15 Dịch vụ khác 1,553 7.6 1% 13% 11.8 12.2 67% 1.0 15,000,000 3,607,710
(24%)
150
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM (PNS)
Địa chỉ:28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa,P Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:(84-8)6.2556518 - (84-8)6.2556519 - Email:info@chungkhoanphuongnam.com.vn
Mạng lưới chi nhánh
Copyright © 2008 - 2011 by PNS. All rights reserved.
Đặt lệnh trực tiếp:
(84-8):6.255.6505  |  (84-8):6.255.6506
(84-8):6.255.6507  |  (84-8):6.255.6508
(84-8):6.255.6509
Hỗ trợ khách hàng:
(84-8) 6.2556518 - Ext: 100
Hỗ trợ:
Skype: Chat with me