Nhập mã chứng khoán
21/04/2014

Danh sách nhóm ngành

Chỉ số tài chính Ngành được tính dựa trên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành, và tỉ lệ ảnh hưởng cao nhất của một cổ phiếu đối với nhóm ngành là 20%

Click vào tên nhóm ngành để liệt kê chi tiết từng mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành. Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
STT Nhóm ngành EPS PE ROA ROE Giá TB Giá SS P/B Beta Tổng KL NN SởHữu Vốn TT (tỷ)
1 Tài chính và bảo hiểm 634 41.7 0.5% 0.3% 11.9 11.6 70% 1.1 15,207,837,856 3,169,145,580
(21%)
154,934
2 Công nghệ - Truyền thông 1,435 17.2 5.8% 9.6% 11.0 13.7 59% 0.5 289,506,635 26,556,842
(9%)
2,940
3 Vận tải và kho bãi 2,277 29.2 5.1% 7.5% 18.8 17.5 58% 0.6 602,634,594 78,393,975
(13%)
6,041
4 Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) 1,660 120.0 2.9% 1.8% 17.0 17.2 66% 0.5 862,944,847 204,440,370
(24%)
8,673
5 Sản xuất 1,674 33.6 4.7% 14.7% 19.7 17.2 77% 0.7 5,064,672,781 804,868,388
(16%)
57,163
6 Xây dựng và bất động sản 797 36.8 -0.2% 3.9% 12.9 14.7 57% 0.9 3,823,676,962 649,407,463
(17%)
38,549
7 Tiện ích cộng đồng 2,844 9.4 10.4% 17.4% 25.0 16.2 98% 0.6 2,919,236,854 200,610,748
(7%)
29,288
8 Khai khoáng 1,682 66.8 3.4% 6.2% 20.1 14.5 107% 1.0 1,193,239,635 250,788,092
(21%)
11,936
9 Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp 5,440 7.6 12.4% 16.6% 37.3 32.2 115% 0.5 207,711,024 35,980,988
(17%)
2,123
10 Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật 758 34.8 4.3% 7% 9.0 11.7 59% 0.5 37,499,560 8,955,387
(24%)
375
11 Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải 1,795 19.0 3.8% 10.3% 24.4 18.7 68% 0.1 31,104,500 3,877,850
(12%)
544
12 Giáo dục và đào tạo 6 600 -3% -3% 3.6 8.9 19% 1.5 8,500,000 328,667
(4%)
85
13 Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 7,721 7.5 41% 45% 58 15.7 236% 0.5 8,450,000 1,519,130
(18%)
85
14 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 1,230 92.3 6.3% 7.5% 23.0 14.7 147% 0.5 37,766,237 869,160
(2%)
378
15 Dịch vụ khác 1,553 7.9 1% 13% 12.3 12.3 67% 1.0 15,000,000 3,607,710
(24%)
150
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM (PNS)
Địa chỉ:28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa,P Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:(84-8)6.2556518 - (84-8)6.2556519 - Email:info@chungkhoanphuongnam.com.vn
Mạng lưới chi nhánh
Copyright © 2008 - 2011 by PNS. All rights reserved.
Đặt lệnh trực tiếp:
(84-8):6.255.6505  |  (84-8):6.255.6506
(84-8):6.255.6507  |  (84-8):6.255.6508
(84-8):6.255.6509
Hỗ trợ khách hàng:
(84-8) 6.2556518 - Ext: 100
Hỗ trợ:
Skype: Chat with me