Nhập mã chứng khoán
24/10/2014

 
Thông tin liên hệ
Đặt lệnh qua tổng đài:
(08) 6255 6505    (08) 6255 6506
(08) 6255 6507    (08) 6255 6508
(08) 6255 6509

Hỗ trợ qua mạng

(08) 62556518 Ext:100

Hỗ trợ trực tuyến My status

Áp dụng mật khẩu đặt lệnh trên Online Trading
(23-07-2012, 09:10)

Kính gởi Quý nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam xin thông báo kể từ ngày 23/07/2012 sẽ chính thức áp dụng Mật khẩu đặt lệnh trên Online Trading theo quy định của UBCKNN. Mặc định của mật khẩu đặt lệnh giống như Mật khẩu đăng nhập. Quý nhà đầu tư có thể vào trang https://trading1.phuongnamsc.com.vn/webapp/ chọn "Tài khoản cá nhân - Thay đổi mật mã" để đổi lại mật khẩu này.

Trân trọng!

 

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM (PNS)
Địa chỉ:28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa,P Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:(84-8)6.2556518 - (84-8)6.2556519 - Email:info@chungkhoanphuongnam.com.vn
Mạng lưới chi nhánh
Copyright © 2008 - 2011 by PNS. All rights reserved.
Đặt lệnh trực tiếp:
(84-8):6.255.6505  |  (84-8):6.255.6506
(84-8):6.255.6507  |  (84-8):6.255.6508
(84-8):6.255.6509
Hỗ trợ khách hàng:
(84-8) 6.2556518 - Ext: 100
Hỗ trợ:
Skype: Chat with me