Nhập mã chứng khoán
28/07/2014

SSI   25.5  -0.7

CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - SSI


SSI (HOSE):    25.5    -0.5   (-2.67%)
Tham chiếu 26.2
Mở cửa 26
Thấp nhất/Cao nhất 25.2 / 26
Khối lương 3,705,580
KLTB 13 tuần 3,178,055
Hệ số thanh khoản 13w 4.65%
KLTB 10 ngày 1,240,015
CN 52 tuần 30.8
TN 52 tuần 15.7
EPS 1,638
PE 15.6
Vốn thị trường 3,537 tỷ
KL đang lưu hành 353.79 triệu
Giá sổ sách 14,523 ngàn
ROA 0.06
ROE 0.11
Beta 1.22

GM3 KLM3 GM2 KLM2 GM1 KLM1 GB1 KLB1 GB2 KLB2 GB3 KLB3
25.2 391,300 25.3 205,760 25.4 134,050 25.5 5,500 25.6 40,970 25.7 72,200
 

Nhóm ngành: TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Công ty cùng ngành: (41 công ty)        Xem tất cả công ty cùng ngành

Mã CK +/- Khối lượng EPS P/E ROA P/B Beta
AVS 6.2 (0.5) 27,900 -290 -21.4 -5% 103% 1.4%
TAS 0.9 (0) 0 -968 -0.9 -6% 16% 0.9%
PTI 9.8 (-0.3) 2,498 1,224 8.0 3% 73% 0.5%
HBS 5.4 (-0.1) 20,200 7 771.4 0% 48% 0.2%
IVS 6.8 (-0.2) 140,200 233 29.2 2% 65% 1.7%
APG 6 (0) 75,900 382 15.7 4% 78% 1.0%
PVF 4.2 (0.2) 2,932,220 76 55.3 0% 38% 1.7%
EIB 12.6 (-0.3) 253,090 578 21.8 0% 104% 0.6%
BSI 7.7 (-0.4) 189,070 395 19.5 1% 93% 0.8%
SHS 8.1 (-0.3) 3,863,107 767 10.6 3% 94% 2.2%

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Lũy_Kế Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2014 852,600 864,314 101% 630,000 524,197 83%
2013 955,500 0 0% 490,000 0 0%
2012 705,000 0 0% 480,000 0 0%
2011 1,195,600 0 0% 525,500 0 0%
2010 1,524,000 0 0% 1,200,000 0 0%
2009 461,860 0 0% 261,200 0 0%

Click trên biểu đồ để xem chi tiết giao dịchCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM (PNS)
Địa chỉ:28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa,P Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:(84-8)6.2556518 - (84-8)6.2556519 - Email:info@chungkhoanphuongnam.com.vn
Mạng lưới chi nhánh
Copyright © 2008 - 2011 by PNS. All rights reserved.
Đặt lệnh trực tiếp:
(84-8):6.255.6505  |  (84-8):6.255.6506
(84-8):6.255.6507  |  (84-8):6.255.6508
(84-8):6.255.6509
Hỗ trợ khách hàng:
(84-8) 6.2556518 - Ext: 100
Hỗ trợ:
Skype: Chat with me